Ett litet vård- och omsorgsföretag med stort hjärta.

Flexibilitet och kvalitet är för oss två centrala begrepp och något vi vill skall genomsyra vårt klientarbete såväl som i relationer till samarbetspartners och uppdragsgivare.

I arbetet med barn- och unga vuxna utgår vi från ett helhetsperspektiv med en tydlig målsättning att i varje fall tillhandahålla adekvata och välavvägda insatser i linje med den enskildes behov och förutsättningar. Insatser som över tid skall verka för ökad individuell självständighet och hälsa enligt WHO`s definition;       

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”  

 

 

Kontakta oss

Vi värdesätter tillgänglighet och eftersträvar att våra familjehem, klienter, gode män och uppdragsgivare skall kunna komma i kontakt med oss när behovet finns. 

Besöksadress:
Datavägen 14B, 436 32 ASKIM

Telefon​:
031-380 23 23

E-post​:
info@stodum.se